FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 7 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 224 คน)
 
นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ จะได้รับของที่ระลึก ดังนี้

1. บริจาคคิดเป็นมูลค่า 1,000,000.-บาทขึ้นไป จะได้รับเข็มทองฝังเพชร เครื่องหมายมูลนิธิฯ และใบประกาศเกียรติคุณ
2. บริจาคมูลค่า 500,000.-บาทขึ้นไป หรือผู้ปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เครื่องหมายมูลนิธิและใบประกาศเกียรติคุณ
3. บริจาคมูลค่า 20,000.-บาทขึ้นไป หรือผู้ปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ได้รับเข็มชุบทองฝังเพชร เครื่องหมายมูลนิธิและใบประกาศเกียรติคุณ
4. บริจาคมูลค่า 10,000.-บาทขึ้นไป หรือผู้ปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์ให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้รับเข็มชุบทองลงยา เครื่องหมายมูลนิธิและใบประกาศเกียรติคุณ
5. บริจาคมูลค่า 7,500.-บาทขึ้นไป ได้รับพระพุทธนิรโรคันตรายวัฒน์จตุรทิศ ชุบทอง หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1 องค์
6. บริจาคมูลค่า 5,000.-บาทขึ้นไป ได้รับชุดเหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายวัฒน์จตุรทิศ ด้านหลังมีเครื่องหมายมูลนิธิฯ โลหะชุบทอง พระผงเนื้อว่าน และพระผงเนื้อว่านปัดทองคำแท้ บรรจุกล่องกำมะหยี่ ประดับเครื่องหมายมูลนิธิฯ
7. บริจาคมูลค่า 3,000.-บาทขึ้นไป ได้รับรูปหล่อพระพรหมวชิรญาณ ทองแดงรมน้ำตาล หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1 องค์ และ
8. บริจาคมูลค่า 2,000.-บาทขึ้นไป ได้รับเหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ด้านหลังมีเครื่องหมายมูลนิธิฯ โลหะชุบทอง
 
 โดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิ 50 พรรษามหาวริราลงกรณฯ เลขที่ 1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-6739940-3 โทรสาร 02-6739941 หรือที่ www.50amfh.org หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com