FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 14 กรกฎาคมนี้

วันที่ 11 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และประชาชนคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในการจัดงานปีนี้ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดรถเทียนของคุ้มวัด การประกวดพิธีการบรรยายของชาวคุ้ม
 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เปิดเผยอีกว่า ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา จะเริ่มในเวลา 14.00น. เป็นต้นไป โดยขบวนแห่ของชาวคุ้มวัดต่างๆจะเริ่มต้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปตามถนนสายสำคัญๆโดยผ่านวงเวียนน้ำพุ ไปตามถนนภิรมย์ ผ่านอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ผ่านสี่แยกโรงงิ้ว เลี้ยวขวาไปตามถนนธนะผล ผ่านแยกตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปตามถนนชัยสุนทร ผ่านวงเวียนโปงลาง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงร่วมชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาและและขบวนแห่จากตุ้มวัดต่างๆ และร่วมทำบุญหล่อต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
ttp://pr.prd.go.th/kalasin
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com