FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัดเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2554 ได้เดินทางไปประเมินและให้คะแนนเพื่อหาหมู่บ้านชนะเลิศระดับจังหวัดเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 1 แสนบาท โดยมีนายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชนบบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของบ้านโนนชัย และนายกเทศมนตรีตำบลขมิ้น สรุปผลการดำเนินงานของ อปท. พร้อมนำคณะกรรมการเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และผลงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้งชายและหญิง โดยคณะกรรมการประเมินจะพิจารณาให้คะแนนตามตัวชี้วัด 7 ด้านของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือด้านการลดรายจ่าย, การเพิ่มรายได้, การขยายโอกาส, การประหยัด อดออม, การเรียนรู้, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การเอื้ออารีต่อกันและด้านสุขภาพ จากนั้นคณะได้เดินทางไปประเมินและพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านโจด หมู่ที่ 16 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบ้านโจด ที่ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งที่หมู่บ้านนาโกแห่งนี้ได้นำเสนอรูปแบบของวิถีชีวิตชาวภูไท ที่สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลงตัวทั้ง 7 ด้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
          สำหรับการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2554 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 1 แสนบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลจะได้รับเงินรางวัลเงินสดรางวัล ๆ 3 หมื่นบาท ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท
......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com