FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มข. กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

วันที่ 11 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร วิมลศิริ โทร. 0-4320-2420 หรือที่เว็บไซด์ http://gs.kku.ac.th/gradresearch12/
 
 
 ........................ สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com