FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์แจ้งผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรให้แก้ไขรายชื่อได้ถึงวันที่ 30 กันยายน2554นี้

วันที่ 2 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 
นายถาวร กุลโชติ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร และได้ส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้อำเภอ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรตามประกาศ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น
 
ในการนี้โครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ต้องหยุดดำเนินการขอยกเลิกการลงทะเบียน อันเนื่องจากการได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ยื่นคำร้องขอยกเลิกพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้
 
 ……………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com