FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการออกประเมินประกวดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554

วันที่ 4 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
คณะกรรมการประกวดชมรมผู้ประกอบอาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ออกประเมินให้คะแนนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ คำม่วง และอำเภอสมเด็จ
          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 นายชนินทร์ สังข์วิเศษ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการประกวดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554 พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางออกตรวจประเมินให้คะแนนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ซึ่งอำเภอแรกที่เดินทางไปที่เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ประเมินชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี จากนั้นไปที่เทศบาลตำบลคำม่วง และเทศบาลตำบลสมเด็จ ซึ่งมีการประเมินชมรมผู้กอบการร้านค้า และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสด พร้อมเยี่ยมชมตลาดและประเมินให้คะแนนด้วย
          นางอาภิรมย์ ชิณโณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภค มีความปลอดภัย ได้มาตรเทียบเท่ากับสากลนำไปสู่การเป็นครัวของโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ภารประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการค้าอาหาร ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเพื่อพัฒนาและผลักดันการผลิต ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดให้มีการประกวดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างพลังความเข้มแข็งของชมรมในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดกาฬสินธุ์ และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสด คณะกรรมการออกตรวจประเมินให้คะแนน ระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2554
 
................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com