FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงชนบทขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายสะพานเทพสุดา

วันที่ 4 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
 
           กรมทางหลวงชนบท เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายสะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล กรมทางหลวงชนบทได้แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า
          กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมส่งภาพถ่ายสะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล และประกวดภาพถ่ายสะพานเทพสุดา ชิงถ้วยเกียรติยศจากกรมทางหลวงชนบท พร้อมเงินรางวัลภายใต้หัวข้อ "สะพานเชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ” โดยมีข้อกำหนดด้วยกัน 2 ข้อ คือ
          1. การประกวดของประชาชนทั่วไป ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้กล้องดิจิตอล มีความละเอียดไม่ต่ำกกว่า 300 dpi เป็นภาพสีขาว-ดำ และติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมแนบไฟล์ลงซีดี 1 ภาพ ต่อ 1 แผ่น ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ท่านละไม่เกิน 4 ภาพ
          2. การประกวดภาพวาด สำหรับนักเรียน ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพสีและขาวดำ และ ติดลงฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมตั้งชื่อและอธิบายแนวความคิดในการวาดภาพ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพวาดได้ท่านละ 1 ภาพ โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ "โครงการประกวดภาพถ่าย” กรมทางหลวงชนบท 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2554
          และกรมทางหลวงชนบทกำหนดจัดแถลงข่าวการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย/ภาพวาดขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานก่อสร้างสะพาน โทรศัพท์ 02-551-5530
 
 ..............น.ส.อาริศา ไชยสุข นักศึกษาฝึกงาน/ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com