FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ ขอเชิญสมทบเงินทูลเกล้าฯ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

วันที่ 4 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในการพัฒนาให้ปวงชนชาวไทยมีความ "อยู่เย็น เป็นสุข” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ก่อให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2554 ขึ้น พร้อมเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” และองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน รวมทั้งข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้หลอมรวมดวงจิตสมทบเงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B ) เลขที่บัญชี 401-787312-1 ชื่อบัญชี "เงินทูลเกล้าฯ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น” ซึ่งธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าคู่สายโอนเงินเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554นี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-1274 หรือที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 02-1416-140 , 02-1416-126 , 02-1416-109
 
 
 .....................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com