FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 4 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แจ้งกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเข้ารับรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและเพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้สังคมตระหนักถึงการทำงานของบุคคลและองค์กร โดยกำหนดรางวัลออกเป็น ๘ รางวัล ดังนี้ ๑. ประเภทบุคคลชาย ๒.ประเภทบุคคลหญิง ๓. ประเภทบุคคลสื่อมวลชน ๔. ประเภทเด็กและเยาวชนชาย (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) ๕. ประเภทเด็กและเยาวชนหญิง (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) ๖. ประเภทองค์กรภาครัฐ ๗. ประเภทองค์กรภาคเอกชน ๘. ประเภทกรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
          สำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๓๙๓๐ , ๐-๒๑๔๑-๓๙๒๘ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๕๗๖ ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ http://www.nhrc.or.th/
 
 .............................. อาริศา ไชยสุข นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com