FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์กำหนดประกอบพิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่กุดน้ำกิน

วันที่ 4 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 201 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่กุดน้ำกิน
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเสกและเชิญน้ำพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแหล่งน้ำที่จะใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สวนสาธารณกุดน้ำกิน ซึ่งอยู่ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2554 จากนั้นก็จะเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้กระทรวงมหาดไทยเก็บรักษาไว้ และนำเข้าประกอบรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ อีกครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
 
 
………………………. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com