FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดตั้งชื่อโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 237 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดตั้งชื่อโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2554
 
ที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มสี ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สีขาว ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มที่ 2 สีเขียว ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 สีส้ม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 4 สีชมพู ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มที่ 5 สีม่วง ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพลังงาน กลุ่มที่ 6 สีฟ้า-แดงเข้ม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชนิดกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย 1. กีฬาฟุตบอลชาย 2. วอลเลย์บอลหญิง 3. เซปัคตะกร้อชาย 4. แชร์บอลหญิง 5. เปตองชาย, หญิง และทีมผสม 6. แรลลี่จักรยาน กำหนดจัดแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 – 1 เมษายน 2554
 
โอกาสนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประกวดตั้งชื่อการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ เพื่อชิงเกียรติบัตรและเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สนใจส่งชื่อเข้าประกวดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-821964 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553
 
 .................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com