FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์นำเยาวชนเข้าวัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อฟื้นฟู แก้ไข เยียวยาเด็กและเยาวชนที่เคยหลงกระทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก
 
เมื่อเช้าวันนี้ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30น. ที่วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รังสิตโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟู แก้ไข เยียวยาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความห่วงใย และความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยมีเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 140 คน
 
นายสมชาย เณมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำพิพากษาให้รอกำหนดโทษหรือรอการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำผิด และได้รับการควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนไว้ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่หลงกระทำผิดเหล่านี้ไม่อาจดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพราะจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะครอบครัวของเขาเหล่านั้นไม่ได้ให้ภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในสังคมแก่พวกเขา ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมของสังคมที่เต็มไปด้วยแห่งการแข่งขันในด้านวัตถุ ด้านเศรษฐกิจ การย่อหย่อนในด้านศีลธรรม จริยธรรม ประเพณี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นโดยเน้นการสร้างความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดีรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม หลีกเลี่ยงจะไม่เป็นผู้กระทำผิดซ้ำอีกต่อไป
 
 
 .............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดอบรมพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปเข้าพรรษา
เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่ม 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
จ.กาฬสินธุ์ จัดงาน “พลังความร่วมมือ พลังความรู้สู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์”
พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์กว่าพันคนเดินเท้าจากพระธาตุยาคูสู่พระธาตุพนม
จ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น จัดประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดหน่วยทดสอบวัสดุ
จ.กาฬสินธุ์ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ไม่น้อยกว่า 70% เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19
ชาวอำเภอยางตลาดตื่นตัวออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบจ. ตั้งแต่เช้า
จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com