FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมูธงฟ้า ทุกวันศุกร์ที่กาฬสินธุ์

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 194 คน)
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดจำหน่ายหมูธงฟ้า ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มวันที่ 5 ตั้งแต่สิงหาคม ถึงกันยายน นี้ ณ ตลาดทุ่งนาทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
          นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาจำหน่ายสุกรและเนื้อสุกรมีการปรับราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด สืบเนื่องจากปัญหาด้านการผลิต ต้นทุนด้านอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น รวมถึงโรคระบาด และ สภาพอากาศแปรปรวน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายสุกร เนื้อสุกร และการแสดงราคาจำหน่ายปี 2554 และสนับสนุนให้มีการจำหน่ายหมูธงฟ้าราคาถูกด้วย
          ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดจำหน่ายหมูธงฟ้าในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ 15-20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน โดยจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – กันยายน 2554 ณ ตลาดสดทุ่งนาทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
          ในส่วนผู้จำหน่ายสุกรหน้าฟาร์มทั้งส่ง และปลีก ให้แสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน โดยให้แสดงราคาต่อหน่วยเป็นกิโลกรัม ดังนี้ 1.ราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ไม่เกินกิโลกรัมละ 84 บาท 2.ราคาจำหน่ายส่งสุกรชำแหละ (หมูซีก) ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 97 บาท 3.ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 152 บาท 4.ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกร เฉพาะเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 157 บาท
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 0-4381-1300 หรือ 089- 5699896
 
...................................... อาริศา ไชยสุข นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com