FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดสดเทศบาลร่องคำ ชนะเลิศส้วมสะอาด

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
 
สสจ.กาฬสินธุ์ประกาศผลการประกวดส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ( HAS ) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554
          นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยผลการประเมินเชิงประกวดส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ( HAS ) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 เป็นดังนี้
          - ประเภทโรงพยาบาล ชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
          - ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง
          - ประเภทสถานที่ราชการ ชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
          - ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อำเภอเขาวง
          - ประเภทตลาดสด ชนะเลิศ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ
          - ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ชนะเลิศ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสนธิสุข อำเภอ กมลาไสย
          - ประเภทโรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวนอก อำเภอนามน
          - ประเภทศาสนสถาน ชนะเลิศ ได้แก่ วัดบ้านโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
          - ประเภทสถานีขนส่ง สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า ทุกอำเภอไม่ส่งเข้าประเมินผลเชิงประกวด
          และทั้งหมดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในเร็วๆนี้
 
 .............................................. นุสรา คะนะมะ นศ. ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com