FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา ที่จัดทำทะเบียนประวัติแล้วต้องขออนุญาตทำงาน ด่วน

วันที่ 11 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
 
นายสมยศ ศรีกาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าว ที่รายงานตัวและจัดทำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป และกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นท้องที่ของตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวพร้อมหลักฐาน ท.ร.38/1 ที่ได้รับไปดำเนินการขออนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตรงข้ามขนส่งจังหวัด) เลขที่ 6/8 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-813228-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นี้เท่านั้น ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะต้องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลประจำอำเภอให้เรียบร้อย
 
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่อไปว่า นายจ้างสามารถขอรับแบบฟอร์มคำขออนุญาตทำงาน (ต.ท.8) หนังสือรับรองการจ้าง แบบเขียนแผนที่ตั้งสถานที่ทำงาน นำไปจัดเตรียมล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
 ..........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดอบรมพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปเข้าพรรษา
เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่ม 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
จ.กาฬสินธุ์ จัดงาน “พลังความร่วมมือ พลังความรู้สู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์”
พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ชาวกาฬสินธุ์กว่าพันคนเดินเท้าจากพระธาตุยาคูสู่พระธาตุพนม
จ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น จัดประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดหน่วยทดสอบวัสดุ
จ.กาฬสินธุ์ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ไม่น้อยกว่า 70% เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19
ชาวอำเภอยางตลาดตื่นตัวออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบจ. ตั้งแต่เช้า
จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com