FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 15 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 431 คน)
 
ย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์
 
นางปาจารย์ พิหเคนทร์ สรรพกากรพื้นที่กาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์หลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ด้านทิศตะวันออก สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 043-811682 IP PHON 6749 โทรสาร 043-813233 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียภาษีและหน่วยงานต่างๆได้ทราบโดยทั่วกัน
 
............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com