FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกวดถ่ายภาพ

วันที่ 15 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกวดถ่ายภาพ
 
นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2553 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” โดยการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทเยาวชน อายุ 18-25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพและปฏิบัติต่อกันเหมือนพี่น้อง ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม หรือ ดิจิตอล ขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า 12x18 นิ้ว เป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยส่งฟิล์ม หรือ ไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดีมาพร้อมภาพถ่าย ส่งภาพได้ที่ กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หมดเขต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2143-0603 หรือ www.nhrc.or.th
 
............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com