FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมผู้ประจำรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

วันที่ 16 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมผู้ประจำรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
 
นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดดำเนินการอบรมผู้ประจำรถหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประจำรถ ดังกล่าวยื่นหลักฐานสมัครเข้ารับการอบรม ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้ สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมภาพถ่ายเอกสาร 1 แผ่น บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมภาพถ่ายเอกสาร 1 แผ่น) ใบรบรองแพทย์ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์โทร. 0-4382-1704 ในเวลาราชการ
 
 ............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com