FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมอุปสมบทปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลทั้งเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเปิดรับสมัครข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอุปสมบทและเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอุปสมบทโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินปกติ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ วัดกลาง และวัดประชานิยม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 12-29 พฤศจิกายน 2553 นี้
 
 ....................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com