FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์วางมาตรการเข้มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 19 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 เป็นช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งหลายพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงและประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและถือโอกาสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งมีการจัดงานรื่นเริง งานฉลองต่างๆ มีการจุดพลุ ตะไล ดอกไม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยขึ้นได้โดยง่าย โดเฉพาะอัคคีภัย อุบัติภัยจากการจราจร การเกิดอาชญากรรมหรือภัยพิบัติอื่นๆในลักษณะที่คาดไม่ถึงในพื้นที่ต่างๆ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าดอกไม้เพลิงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 อย่างเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และนอกจากนั้นทางจังหวัดจะเข้มงวดกับสถานที่ซึ่งห้ามจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งหากพบมีการฝ่าฝืนจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยที่มีสาเหตุมาจากเมาสุรา
 
 
........................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com