FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนจัดงานพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 10 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 262 คน)
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2544 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระบรมอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงอขเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกของชมรม สมาคม สโมสร และมูลนิธิ จัดพวงมาลาถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน
          พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิและประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เวลา 08.30 น. ผู้แทนหน่วยงานอีก 11 หน่วยงาน ประกอบพิธีวางพวงมาลา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี
          จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีวันปิยมหาราชในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com