FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

วันที่ 10 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดดำเนินการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2554 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 นี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ดังกล่าวยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น, ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-821704 ต่อ 17 ในเวลาราชการ


................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com