FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์เข้มงวดรถรับส่งนักเรียนที่ปล่อยให้นั่งบนหลังคาขณะเดินทาง

วันที่ 11 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
 
นางวิไลลักษณ์ ศรีวิณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ปัจจุบันการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาไปยังสถานศึกษา หรือการเดินทางกลับด้วยรถโดยสารประจำทางไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเวลา และความคลอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนใช้บริการ รถรับส่งในหมู่บ้าน เพื่อทำการรับส่งบุตรหลานมายังสถานศึกษา และพากลับบ้านเมื่อเลิกเรียนในตอนเย็น ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ต้องฝากชีวิตไว้กับรถรับส่ง ซึ่งพบว่า รถรับส่งบางคันที่มีการติดตั้งตะแกรงเหล็กบนหลังคาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการติดตั้งเพื่อสิ่งของและสัมภาระผู้โดยสาร แต่มีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปขึ้นนั่งบนหลังคาขณะที่รถวิ่ง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจะมีแรงเหวี่ยงและทำให้เด็กที่นั่งบนหลังคาได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าควรจะเป็น หรือบางครั้งถึงแก่ชีวิตก็มี
 
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักเรียน นักศึกษา สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จึงจะจัดชุดตรวจการขนส่งไปให้คำแนะนำตักเตือน แก่เจ้าของรถ นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้นั่งบนหลังคารถ และตรวจสอบและปราบปรามรถรับส่งนักเรียนที่ปล่อยปละละเลยให้นักเรียน นักศึกษานั่งบนหลังคาหรือห้อยโหนในลักษณะหวาดเสียว รวมทั้งได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินการเข้มงวดกวดขันการใช้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ให้นั่งบนหลังคาหรือห้อยโหนในลักษระที่เป็นอันตรายแล้ว
 
 
.......................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดอบรมพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปเข้าพรรษา
เก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่ม 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบัวขาว และเทศบาลตำบลหัวนาคำ ศูนย์ดีเด่นระดับ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2557
เทศบาลตำบลธัญญากำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 12-17 มิถุนายนนี้
ตำรวจกาฬสินธุ์ รวบ 4 วัยรุ่นพร้อมยาบ้า 12,000 เม็ด ยาไอซ์ 99.25 กรัม
รพ.สต.บ้านปอแดง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมรับการประเมินเป็น รพ.สต.ดีเด่นระดับชาติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้
จ.กาฬสินธุ์ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ไม่น้อยกว่า 70% เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19
ชาวอำเภอยางตลาดตื่นตัวออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบจ. ตั้งแต่เช้า
จ.กาฬสินธุ์ คุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com