FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา

วันที่ 11 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากนายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ สิทธิมนุษยชน จึงขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มาจากสถาบันเดียวกัน รวมสมาชิก 3 คน และสำรองอีก 1 คน ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันได้ โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้พูดยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000.-บาท และรางวัลชนะเลิศผู้พูดดีเด่น เงินรางวัล 6,000.- บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-1413917, 02-1413922, 02-1413931 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th

.................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com