FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธอส.พร้อมให้สินเชื่อบ้านหลักแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี โดยเตรียมวงเงินไว้แล้ว 20,000 ล้านบาท

วันที่ 12 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 2033 คน)
 
ธอส. พร้อมให้สินเชื่อบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 3 ปี ในวงเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ผู้กู้ซื้อบ้าน ปลูกสร้างบ้าน หรือซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. โดยเตรียมวงเงินไว้แล้วกว่า 20,000 ล้านบาท สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจาก นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่า จากการที่กระทรวงการคลังมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่าน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก”อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ) ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR ปีที่ 8 ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ) MRR-0.50% ต่อปี (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้ ลูกค้าที่จะกู้ต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน, ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยจะให้กู้เพื่อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. กำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อก็เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ทั้งนี้ ธอส. ได้เตรียม NPA ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีอยู่กว่า 5,000 หน่วยทั่วประเทศ
          โดยนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ขณะนี้ ธอส.มีความพร้อมในการรับเรื่องยื่นคำขอกู้ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานยื่นกู้ด้วยเอกสาร 5 ชุด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว), สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า, เอกสารรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หรือหลักฐานการเสียภาษี, สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และสำเนาโฉนดหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-6459000 หรือ www.ghbank.co.th


........................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com