FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมธุลีไทจัดนิทรรศการศิลปะยาตราแสดงภาพวาดในหลวงสัญจรมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 250 คน)
 
ชมรมธุลีไท จัดนิทรรศการศิลปะยาตรา "ภาพพระภูมิฟ้า น้อมโน้มโลมกิน” แสดงนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคลื่อนที่ไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้สัญจรมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อ
          ช่วงค่ำวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ชมรมธุลีไทย ได้นิทรรศการศิลปะยาตรา "ภาพพระภูมิฟ้า น้อมโน้มโลมดิน” เพื่อแสดงนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเคลื่อนที่ไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้พสกนิกรทั่วแผ่นดินได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับครั้งนี้ได้สัญจรมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ที่บริเวณลานตลาดนัดคลองถม ถนนกาฬสินธุ์-สมเด็จ
          สำหรับนิทรรศการศิลปะยาตรา "ภาพพระภูมิฟ้า น้อมโน้มโลมดิน” จะนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระอิริยาบถต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ จนกระทั่งเจริญพระชนมายุมารับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งภาพวาดดังกล่าวเขียนด้วยเทคนิค Acrylic Color และสีน้ำมันบน Canvas ขนาด 99 ซม. คูณ 135 ซม. โดยนายธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ ชมรมธุลีไท ศิลปินผู้วาด ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจวาดภาพ จำนวน 84 ภาพ ด้วยตนเองเพียงผู้เดียว โดยอาศัยความประทับใจส่วนตัวจากการที่ได้พบเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอริยาบถต่าง ๆ ขณะนี้วาดแล้วเสร็จจำนวน 42 รูป และตั้งใจจะวาดส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
          นอกจากนี้การจัดนิทรรศการศิลปะยาตรา ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรบนจอสัมผัส ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการบันทึกภาพถ่ายบนใบหน้าและลายมือของประชาชน เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยตั้งเป้าจำนวนประชาชนที่ลงนามและชมนิทรรศการกว่าหนึ่งล้านคน


..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com