FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เชิญชวนตั้งโรงทาน

วันที่ 22 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เชิญชวนตั้งโรงทาน
 
 พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เชิญชวนตั้งโรงทานเพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ4- 5 ธันวาคม นี้ ที่พระธาตุยาคู
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมจัด โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ประมาณ 30,000 คน (สามหมื่นคน) ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติธรรม ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู ซึ่งประกอบไปด้วย ลานปฏิบัติธรรม โรงทาน สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การรักษาความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาล นั้น อำเภอกมลาไสยได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว และเนื่องจากประสบการณ์เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นครั้งแรกที่ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2 หมื่นคน และจัดตั้งโรงทานมากถึง 172 โรง แต่ยังไม่สามารถให้บริการกับผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นในปีนี้จึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงิน หรือแสดงความจำนง ตั้งโรงทานเพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4- 5 ธันวาคม นี้ ที่พระธาตุยาคู ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1591 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 ..................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com