FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์สมเด็จย่า กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 208 คน)
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 400 นาย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 111 ปี 21 ตุลาคม 2554
          ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 111 ปี, วันพยาบาลแห่งชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อเช้าวันนี้ (21 ตุลาคม 2551) ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย ได้ออกรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมเทิดไท้องค์สมเด็จย่า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
          โดยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แพทย์ พยาบาล ครูฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
          นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นพยาบาลแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระวรกายโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการพัฒนาชนบทของประเทศ ทั้งรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล การฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติ วันนี้ (21 ตุลาคม 2554) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกรับบริจาคโลหิตจากครูฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งนอกเหลือจากการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย และการบริจาคโลหิตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และยังเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะการบริจาคโลหิตสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้อีกหลายชีวิตด้วย


.................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com