FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติวเข้มนักจัดรายการวิทยุดูแลจิตใจคนในชุมชน

วันที่ 23 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
ติวเข้มนักจัดรายการวิทยุดูแลจิตใจคนในชุมชน
 
          โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง "สื่อสารอย่างไรเพื่อดูแลจิตใจคนในชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน
 
          นางสุพิน พิมพ์เสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาต่างๆของสังคมไทย อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาความเชื่อค่านิยม ปัญหาสื่อลามก และปัญหาจากการกระทำของมนุษย์เอง นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น และขยายวงออกไปทั้งในเขตเมือง และชนบท ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวเพิ่มความรุนแรงทางอารมณ์และส่งผลต่อสุขภาพจิตสูง นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 
          นักจัดรายการวิทยุจึงเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เห็นว่าเป็นผู้นำทางความคิดของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดสัมมนานักจัดรายการวิทยุชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง "สื่อสารอย่างไรเพื่อดูแลจิตใจคนในชุมชน” ขึ้น เพื่อหาแนวทาง และเทคนิคการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในรูปแบบที่ไม่เพิ่มความเครียดให้กับผู้ฟัง หรือมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้ผู้ฟัง ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดให้มีการอภิปรายสลับกับกิจกรรมกลุ่ม วิทยากรประกอบด้วย สื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นักวิชาการจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานฯ
 
 ...................................... อัสนี พงษ์พันนา ข่าว / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com