FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เปิดจุดรับจำนำข้าว 6 แห่ง

วันที่ 25 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)
 
          นายธรวัฒน์ แสงทอง การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2554/55 โดยได้เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด ท่าข้าวฆ้องชัยพัฒนาการเกษตร ตำบลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย บจก.โรงสีข้าวไทยเกษตร 2005 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด บจก.โรงสีข้าววิบูลย์กิจกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง หจก.โรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย และท่าข้าว ต.รุ่งเรืองพืชผล ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
          การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งอีกว่า ชนิดข้าวและราคาจำนำ ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม) ราคาจำนำ 20,000 บาท โดยราคารับจำนำให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัม ในอัตราตันละ 200 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคารับจำนำ ตันละ 16,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น ราคารับจำนวนตันละ 15,000 บาท
 
.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com