FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิญเที่ยวงานสวนพฤกษาศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
           เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2554 นี้
            นางสุญาณี เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. พบกับกิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวนสวย นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพฤกษศาสตร์ พืชพรรณไม้แปลก ไม้หายากหลากชนิด ชมการจัดสวนหย่อม สวนถาด การจัดช่อดอกไม้ การแข่งขันการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับภาคเหนือ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพรรณไม้นานาชนิดราคาพิเศษเที่ยวฟรี ชมฟรีตลอดทั้งงาน
 
................................. สุนทรียา สุวรรณโคตร นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com