FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 ระดมสมองป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเฝ้าระวังและรายงาน

วันที่ 29 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเฝ้าระวังและรายงาน เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และปรับเปลี่ยนค่านิยม และเจตคติให้ครู นักเรียน ครอบครัว ชุมชน ถึงสถานการณ์ความรุนแรงและสภาพปัญหาการค้ามนุษย์
          เมื่อเวลา 09.45 น. วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2554) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเฝ้าระวังและรายงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน นักเรียน ได้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน, สิทธิเด็ก, สิทธิสตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนัก จิตสำนึก ปรับเปลี่ยนค่านิยม เจตคติถึงสถานการณ์ความรุนแรงและสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ สร้างอาสาสมัครและเครือข่ายในการเข้าแจ้งและรายงานในพื้นที่ โดยมีครู ผู้นำนักเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 จำนวน 73 แห่ง 219 คน เข้าร่วมโครงการ
          นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีความรุนแรงของสถานการณ์ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งด้านแรงงาน การค้าประเวณี และการแสวงหาประโยชน์จากการเอาคนมาขอทาน ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ประกอบกับประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ย้ายถิ่นเข้ามาแสวงหาโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะบุคลากร นักเรียนในสังกัด ผู้นำชุมชน หรือกรรมการสถานศึกษา ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ความรุนแรงและสภาพปัญหาของการค้ามนุษย์ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้เฝ้าระวัง เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในสถานศึกษา ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ต่อไป
 
......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com