FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 29 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 237 คน)
 
คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินผลงาน น.ส.พิชามรธุ์ สืบสิงห์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2554) ที่หอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด นำโดย นายธนพัฒน์ โคสะสุ, นายประยูร ภูผิวคำ, นางราตรี เอราวัณ,นายอินสวน สาธุเมธ เดินทางไปประเมินผลงานประเภทนักเรียน ของนางสาวพิชามรธ์ สืบสิงห์ หรือน้องลูกตาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ โดยมีนายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ
          สำหรับนางสาวพิชามรธ์ สืบสิงห์ อายุ 18 ปี เป็นบุตรของนางสาวกชกร เอี่ยมพิกุลทรัพย์ พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น , ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม, ร่วมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2551,ปฏิบัติหน้าที่ DJ เสียงตามสายภายในวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554, และมีความสามารถพิเศษ รำไทย, รำพื้นเมือง, เป่าฟลุท, ร้องเพลง, ตีขิม
          สำหรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งรอบแรกเป็นการพิจารณาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นคณะกรรมการฯ จะเดินทางไปประเมินผลงานนักเรียน และพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

.................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com