FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์จัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 30 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 เพื่อให้คนพิการทุกประเภทและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
          เมื่อเช้าวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนเจตนคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่คนพิการและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนพิการ และเพื่อให้คนพิการทุกประเภทและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ การมอบเงินสงเคราะห์ถุงยังชีพแก่ครอบครัวคนพิการที่ประสบอุทกภัย กิจกรรมการจดทะเบียนและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ การแสดงของชมรมออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ การแสดงดนตรีของคนพิการ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล การแข่งขันกีฬาคนพิการ และการเล่นเกมส์ โดยการจัดงานในปีนี้มีคนพิการจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานกว่า 500 คน
 
 ............................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com