FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ถวายถังน้ำขนาด 650 ลิตร ให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 30 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายถังน้ำขนาด 650 ลิตร ให้กับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง, กมลาไสย, ฆ้องชัย และอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 35 วัด ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
          เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2554) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันถวายถังน้ำขนาด 650 ลิตร ให้กับวัดในเขตพื้นที่อำเภอเมือง, กมลาไสย, ฆ้องชัย และอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 35 วัด ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เพื่อใช้บรรจุน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคต่อไป
           นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดภาวะน้ำท่วมในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี ศาสนาสถาน วัด ได้รับกระทบถูกน้ำท่วมขังพื้นที่วัดบางแห่งท่วมสูงเกือบ 3 เมตร กำแพงวัดเสียหาย จำนวน 35 แห่ง แยกเป็น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 แห่ง, อำเภอกมลาไสย 12 แห่ง, อำเภอฆ้องชัย 8 แห่ง, อำเภอหนองกุงศรี 1 แห่ง, อำเภอสหัสขันธ์ 9 แห่ง, อำเภอยางตลาด 4 แห่ง พระภิกษุ สามเณร ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 157 รูป ดังนั้น กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นถวายพระภิกษุ สามเณรในวัดที่ประสบน้ำท่วม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดซื้อถังน้ำเพื่อให้วัดได้ใช้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ต่อไป

...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com