FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการ ตลาดนัดความดี มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)
 
          เช้าวันนี้ ( 1 ธ.ค.54 ) ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "ตลาดนัดความดี พัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน” โดยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับแก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชนก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ,และ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักวิชาการ และบุคลากรในแวดวงสุขภาพ รวมถึงผู้แทนภาคประชาชน ประมาณ 500 คน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคล 84 พรรษา
          นายแพทย์ สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนเกิดการพัฒนาจิตและปัญญา ด้วยกลไกลต่างๆผ่านเวทีการเรียนรู้จากหน่วยปฏิบัติ กิจกรรมภายในงานในวันนี้จึง ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ในรูปแบบของนิทรรศการ , การเล่าเรื่อง และกิจกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
................................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
ภัทรัญา สวัสดิ์พานิช นศ.ฝึกงาน / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com