FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกาฬสินธุ์จัดงาน “1 ธันวาคม 2554 เกียรติและศักดิ์ศรี ราชสีห์ไทยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 18 อำเภอ กว่า 2,000 คน ร่วมปฏิญาณตนปกป้องสถาบันและประกาศเจตนารมณ์เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 ธันวาคม 2554) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงาน "1 ธันวาคม 2554 เกียรติและศักดิ์ศรี ราชสีห์ไทยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 และนำกล่าวปกป้องสถาบันและประกาศเจตนารมณ์เป็นพลังแผ่นดิน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 2,000 คน
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค์กรเอกชน ซึ่งได้ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งการจัดงาน "1 ธันวาคม 2554 เกียรติและศักดิ์ศรี ราชสีห์ไทยเฉลิมพระเกียรติ”ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของราชสีห์ไทย ที่ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมเทิดทูนและปกป้องสถาบัน รวมพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ตลอดจนการร่วมใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเก็บสำรองเข้าธนาคารเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554


.................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com