FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมพืชสวนโลกจัดโปรโมชั่น ลด 50% 1 วัน 1 จังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย ร่วมใจเที่ยวงานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 2 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 
          นางสาวพรภัสสร เวทะธรรม คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ด้วย สำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้บริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555 รวมระยะเวลา 92 วัน
          ซึ่งงานมหกรรมพืชสวนโลกจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมระดับโลก อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพด้านพืชสวนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย
          สำหรับเงื่อนไขของโปรโมชั่น คือ นักท่องเที่ยวต้องซื้อบัตรหน้างานและได้สิทธิตามวันเดือนปี ที่ระบุว่าจังหวัดของท่านได้รับสิทธิพิเศษ และที่สำคัญต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนซื้อบัตรหน้างาน เพื่อแสดงสิทธิว่าเป็นคนในจังหวัดระบุตามวันที่จัดโปรโมชั่น เพื่อรับส่วนลด 50% จากราคาขายปกติหน้างาน โดยจะเปิดโปรโมชั่นจังหวัดแรก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นก็จะเรียงตามอักษร ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5311-4193, 090-4353091 Fax.0-5311-4193
 
........................... ภัทรีญา สวัสดิ์พานิช นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com