FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลยางตลาด จัดโครงการยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม

วันที่ 2 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 171 คน)
 
เทศบาลตำบลยางตลาด จัดโครงการยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อความสิทธิ และสร้างโอกาสให้แก่คนพิการ อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (2 ธันวาคม 2554) ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอภิชาติ ภูเกิดพิมพ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดโครงการยิ้มสู้เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม ซึ่งเทศบาลตำบลยางตลาดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อประเด็นความพิการ สิทธิของคนพิการ ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการในทุกแง่มุมทั้งในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมีผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
           นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด กล่าวว่า คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิให้แก่ชาติบ้านเมืองผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นต้น และองค์กรสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น เทศบาลตำบลยางตลาด จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางตลาด ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง ภายในงานมีการจัดการแสดงวงโปงลางจากโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล การแจกของขวัญ ให้ผู้พิการได้พบปะพูดคุยกัน และได้ทำกิจกรรมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้พิการอีกทางหนึ่งด้วย
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com