FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดทั้ง 18 อำเภอ เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
          เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (6 ธันวาคม 2554) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2554 โดยมีนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์, คณะกรรมการกิ่งกาชาดจากทั้ง 18 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าประชุมว่า การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งงานออกเป็นงานด้านบรรเทาทุกข์, ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, รับบริจาคโลหิต, จัดหารายได้ งานรัฐพิธีและงานอื่น ๆ โดยงานทุกด้านจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน เป็นทีมเดียวกันทำงานอย่างเต็มที่ เพราะภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการทำงานด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง และเนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ดังนั้น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาว โดยของบสนับสนุนจากสภากาชาดไทย 100,000.-บาท งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สมทบ 200,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 300,000.-บาท เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวต่อไป สำหรับการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ครบวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2555
 
 .......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com