FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดเปิดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

วันที่ 8 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
          นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดเปิดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้
          ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก สามารถยื่นหลักฐานสมัครเข้ารับการอบรม ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
          ๑. บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมภาพถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น)
          ๒. ใบรับรองแพทย์
          ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป (ใส่เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.๐-๔๓๘๒-๑๗๐๔ ต่อ ๑๗ ในเวลาราชการ
 
 .......................... สุนทรียา สุวรรณโคตร นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com