FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการอนุมัติงบฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หากโครงการใดได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางก็ให้สามารถลงมือทำได้ทันที
          วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการประชุมคณะทำงาน แผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีนาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน สำหรับการส่งแผนงานตามผลการประชุมของคณะกรรมการในรอบแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๓๒ โครงการ งบประมาณ ๔๑๓,๙๑๘,๖๓๙.- บาท กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการวิเคราะห์โครงการผ่าน ๒๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖๕,๖๕๔,๖๓๘.- บาท แผนงานด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน จังหวัดจัดส่งไป ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๖๕,๐๗๘,๑๑๕.- บาท ทางกระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์ผลผ่านทั้ง ๖ โครงการ แผนงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตจังหวัดจัดส่งไป ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๕๒๒,๖๐๐.- บาท กระทรวงมหาดไทยวิเคราะห์ผ่าน ๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๘๘,๙๐๐.- บาท
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้กล่าวว่า ทุกโครงการที่ผลการวิเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยผ่าน เจ้าของโครงการต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบสำนักงบประมาณกำหนด และให้จัดทำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง การแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า เช่น ปัญหาการใช้ที่ดินข้างเคียง ทั้งนี้หากในส่วนของโครงการ คือถ้าหากได้รับอนุมัติจากส่วนกลางก็สามารถดำเนินการได้ทันที ในส่วนของโครงการที่ขอไปภายหลังทั้งของอำเภอ ส่วนราชการ และของท้องถิ่น ต้องจัดทำรายละเอียดปริมาณงาน เหตุผลความจำเป็นของโครงการ และที่สำคัญราคาวัสดุต่าง ๆ ต้องอิงกับราคากลางที่ทางราชการกำหนด


..................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com