FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดมหกรรมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

วันที่ 7 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน หรือ อย.น้อย เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภร โดยมีคณะครู นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
          เมื่อเลา 09.00 น. วันนี้ (7 ธันวาคม 2554) ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ อย.น้อย ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนเป็นการบูรณาการผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม 200 คน เข้าร่วมงาน
          นายสมชาย ไชยเดช รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมื่อปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในโรงเรียน หรือ อย.น้อย ทั้งด้านความรู้ ด้านวิชาการและการปฏิบัติ เพื่อให้ อย.น้อยได้นำความรู้ถ่ายทอดสู่นักเรียนและผู้ประกอบการอาหารภายในและภายนอกโรงเรียน โดยในปีที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานของ อย.น้อย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนครั้งนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ อย.น้อย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com