FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมกาฬสินธุ์ นำผู้ประกันตนบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง

วันที่ 7 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ "84 พรรษามหาบารมี แรงงานไทยหัวใจภักดี 20 ปี ประกันสังคม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (7 ธันวาคม 2554) ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ "84 พรรษามหาบารมี แรงงานไทยหัวใจภักดี 20 ปี ประกันสังคม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยได้เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิต นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ถูกคุมประพฤติมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ กว่า 3 00 คน
          นางสาวประวีณา ยงประพัฒน์ นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสครบรอบ 20 ปี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดงาน "84 พรรษามหาบารมี แรงงานไทยหัวใจภักดี 20 ปี ประกันสังคม” ขึ้นเพื่อ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนมีโอกาสแสดงความรัก และผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ และน้อมนำพระจริยวัตร การเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความสามัคคีปรองดองของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ประกันสังคม เป็นการขยายภาพลักษณ์ของสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นที่รู้จักสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง


........................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com