FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสส. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “หนองห้างมินิมาราธอน’ครั้งที่ 3”

วันที่ 8 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 275 คน)
 
สสส. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "หนองห้างมินิมาราธอน’ครั้งที่ 3” วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันโดย โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองห้างมินิมาราธอน Mc.UNITED NONGHANG MINIMARATHON KALASIN และTS.SPORT ROI-ET รับรองการแข่งขันโดย:แผนงานส่งเสริมการออกกำลังกายตามชนิดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ สสส. มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
................................................
 
 
 
หัวข้อ
Download
รายละเอียด สสส. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “หนองห้างมินิมาราธอน’ครั้งที่ 3”

  จำนวนคนโหวต 21 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com