FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ชาวนาแห่ปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ไร่ละ 1 ตัน

วันที่ 9 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 
ชาวนากาฬสินธุ์ถือโอกาสพลิกผืนนาที่ประสบกับอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา หันมาสนใจวิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ เนื่องจากสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นแต่ลดต้นทุนลง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อ
          วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ศูนย์ประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในด้านวิทยากรและการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
          สำหรับอำเภอฆ้องชัย ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตข้าวนาปี ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง ไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 30,000 ไร่ และในขณะนี้เกษตรกรกำลังได้เร่งเตรียมการปลูกข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ในขณะนี้ต้องการให้มีการ ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และแปรรูปเพิ่มมูลค่า ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต 1 ไร่ 1 ตัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
          ด้าน มิสเตอร์ โวล์ฟาร์ม คีนซิล อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ 7 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรมือใหม่ที่สนใจวิธีทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 1 ในผู้ที่มาเข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ตนเองได้มาแต่งงานกับภรรยาชาวไทยแล้วพักอาศัยอยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นว่าสภาพอากาศที่เมืองไทยดีมาก ไม่หนาวเย็นเหมือนที่เยอรมัน จึงได้ริเริ่มปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่ว ผักคะน้า แตงกวา ฝักทอง มะละกอ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดได้ปลูกไว้เพื่อใช้รับประทานในครอบครัว เนื่องจากต้องการที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และการที่ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อมาศึกษาวิธีการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวของตนเองต่อไป


.................................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com