FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศตส.อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมรวมพลังเอาชนะยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลังเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกลุ่มพลังมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 ธันวาคม 2554) ที่ลานกีฬาชุมชนดงปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลังเอาชนะยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ นำกลุ่มพลังมวลชนกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเอาชนะยาเสพติด และมอบธงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และนายนิคม ปัญจวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
           นายนิคม ปัญจวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดังพระราชปณิธาน "กองทุนแม่ของแผ่นดิน” รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย "ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำลังให้เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยเร็ว ดังนั้น ศตส.อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลังเอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการประกาศรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และสร้างเครือข่ายพลังมวลชนทุกกลุ่มในหมู่บ้านและชุมชน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 185 หมู่บ้านของอำเภอเมืองกาฬสินุ์ คณะกรรมการชุมชน, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, อสม., อปพร. จาก 36 ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงพลัง
          ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 มีสถิติการจับกุมที่มากขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยผู้นำชุมชน และเครือข่ายในการเฝ้าระวังหากพบเบาะแสให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา


...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com