FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหารจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประจำปี 2554

วันที่ 9 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 501 คน)
 
นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2554
          เมื่อบ่ายวานนี้ (8 ธันวาคม 2554) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2554 โดยมี พลตรีวีระพงศ์ คงเกษม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี และได้อ่านศาส์นผู้บัญชาการทหารบก มอบโล่เกียรติคุณให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 คน ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน 16 คน สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการฝึกดีเด่น จำนวน 1 แห่ง ดีเลิศ จำนวน 3 แห่ง ดีเด่น จำนวน 1 แห่ง และมอบทุนการศึกษามูลนิธิแสงทุนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จากนั้นได้มีการแสดงรำปืน จากนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ,การแสดงวงโยธวาทิต โรงเรียนคำม่วง และการแสดงรำโปงลาง โรงเรียนสามชัย
          พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เป็นพิธีที่สำคัญและมีเกียรติอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหารประจำการ ซึ่งได้กระทำเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเข้มแข็ง และความอดทน ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาวิชาทหาร จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ เพื่อเป็นสักขีพยานว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะได้ยึดถืออุดมการณ์ความรักชาติ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข

.................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com