FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่ 1 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการ กลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดการ โดย คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
          ครั้งที่ 2 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อความคิดสร้างสรรค์ทำงาน โดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
          ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณรัตติยากร สำราญพิศ และ คุณวีระชัย อุสูงเนิน โทรศัพท์ 0-4336-2019-22 ต่อ 103
 
.......................................... สุนทรียา สุวรรณโคตร นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com