FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์เชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๕๕ (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี)

วันที่ 26 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
          นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงฆ์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) และวัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน "ก้าวข้ามปีเก่าอย่างมีคุณค่า ต้อนรับปีใหม่อย่างมีปัญญา” ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4381-1806
 
................................... สุนทรียา สุวรรณโคตร นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com